Brf. STÄMJÄRNET
Brf StämjärnetHuset

Vår historia Om huset
1913 byggdes vårt hus och det stod färdigt för inflyttning 1914. Arkitekterna som ritade huset hette Gustav Linden och Oswald Almqvist.

Huset är i Nationalromantisk stil och får anses ha varit ett lyxbygge för vår del av Söder. Huset fick centralvärme redan från början och flera lägenheter hade badrum. Fasaden är av tegel med överslammade fogar, vilket krävde finare tegel än om huset putsades. (Hundra år senare, 2013, ansåg underhållsexperten som föreningen anlitade att denna fasad kommer att hålla minst 100 år till utan större underhållsinsats)

Garden 1978 genomgick huset en stor ombyggnad då fasaden och husets insida inkluderande kök, badrum och hissar totalrenoverades.

2001 målades plåttaket.

2003 renoverade vi våra entrèdörrar.

2005 renoverades trapphusen.

2009 byggdes nya balkonger inåt gården. » Läs mer

2009 fick föreningen bygglov för ytterligare balkonger mot Riddarfjärden. 2009 års balkongförslag

2009-2010 putsen på nedersta våningen inåt gården gjordes om i slutet av år 2009 - början på 2010. Portarna målades också.

2010 På årstämman i maj godkände stämman ytterligare förslag till fler balkonger mot Riddarfjärden, Varvsgatan 1A. 2010 års balkongförslag

2013 Tre balkonger med fantastisk utsikt mot Riddarfjärden, Varvsgatan 1A, färdigställda under våren.

2013 Utsidan av fönster som vätter mot Heleneborgsgatan blir målade.

2014 Två balkonger till mot Riddarfjärden, Varvsgatan 1A, får bygglov. Stadens diarienummer: 13-20153. 2014 års balkongförslag

2014 På sommaren målades yttertaket och fönstren som vätter mot Varvsgatan. Dessutom byttes undercentalen till fjärrvärmen ut samt alla termostater till alla husets element.

2015 Fiber in till fastigheten och höghastighetsnät till varje lägenhet och lokalerna i gatuplanet installerat.

2015 Installation av en elektronisk råttfälla på avloppsröret in till fastigheten i källaren Varvsgatan 1A

2016 Renovering, slipning och lackning av samtliga entréportar.

2016
Utsidan av fönster som vätter mot gården/söder Pålsundsparken 12 samt Varvsgatan 1A blir målade

2016
Ny motor till grinden Heleneborgsgatan.

Ritning

En ritning med tomtgräns, huskroppen och trädgårdarna hittar du här: Översiktsritning.

Ritningar av huset från 1912:
Bottenvåningen
Våning 3
Vindsplan
Fasad Heleneborgsgatan
Fasad Pålsundsparken


Om bostadsrättsföreningen
1992 bildades bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET för att förvärva fastigheten från fastighetsägaren det kommunala allmännyttiga bostadsföretaget AB Stockholmshem.
Den dåvarande borgerliga majoriteten i Stadshuset hade uppdragit åt de kommunala bolagen att erbjuda att sälja sina fastigheter till de hyresgäster som bildat bostadsrättsföreningar med mer än 50% av hyresgästerna som medlemmar.

1999, den 6 december beslutade medlemmerna på köpstämman att köpa fastigheten Stämjärnet 2 av säljaren AB Stockholmshem.

1999, den 29 december undertecknades köpekontraktet med överenskommelse om överlåtelse av fastigheten per den 31 januari 2000 och detta datum övertogs sedan fastigheten som planerat. Priset var 55 miljoner kronor.
Kalkylen i den ekonomiska planen baserades på att föreningen skulle omfattas av 53 av fastighetens 58 lägenheter. I realiteten ombildades bara 48 lägenheter vid köpetillfället, men ytterligare 5 lägenheter ombildades sedan under det 1:a verksamhetsåret.

2008 hade huset fortfarande 53 medlems- och 5 hyreslägenheter.

2010 ändrades stadgarna efter beslut på stämmorna 2009-2010. Ändringarna som gjorts berör revisorer och revisorssuppleanter samt avgifter för tillbyggda balkonger och elskåpsutrymmen. Stadgeändring
De från oktober 2010 gällande stadgarna och de som gällde tidigare, hittar du här: stadgar 2010, tidigare stadgar.

2011 ändrades stadgarna efter påpekande från Bolagsverket. Paragraferna 21 och 23 är uppdaterade. De uppdaterade stadgarna hittar du här: stadgar 2011

2013, i september såldes en av de fem hyreslägenheterna. Tillträde var i mitten av oktober och i och med det har föreningen 54 medlems- och 4 hyreslägenheter.

2014, den 24 januari registrerades våra nya stadgar av Bolagsverket. De nya stadgarna antogs av föreningens medlemmar vid två på varandra efterföljande stämmor (årsstämman 2013 i maj och en extrastämma i november 2013). De gamla stadgarna hittar du här: stadgar 2012 och de nya här: stadgar 2014

2016
, i december såldes en av de fyra hyreslägenheterna. Tillträde var i februari 2017 och i och med det har föreningen 55 medlems- och  h3yreslägenheter.


De boendes egen historia


Läs en uppsats om när huset var nytt
1980 skrev Inga-Lill Ramström en uppsats om vårt hus och vilka som bodde i det när det var nytt. Uppsatsen hittar du här.

Föredrag av Johan Haage om tiden fram till 1930
3 dec. 2015 höll Johan Haage ett mycket uppskattat föredrag om vårt hus vid tiden det byggdes och åren efter när områdets stadsgator drogs fram och bebyggdes. Han berättade om denna lantliga avkrok som endast hade båtförbindelse med Kungsholmen om man inte ville ta vägen över Slussen. Västerbron invigdes inte förrän 1935.

Huset byggdes med så hög standard att det var få som hade råd att flytta in och under de första åren var det bara uthyrt till ca 50%. Därefter fylldes det på och ett par av de boende som lämnat avtryck i historien är Elin Wägner (medlem i Svenska akademin) som bodde på 2 trappor i en fyra på Pålsundsparken 12 på 1920-talet och Carl Malmsten (möbelsnickare och designer) som bodde på Varvsgatan 1A mellan 1917-1920.

* En lista med husets boende år 1926-27
* En lista över butiker på Heleneborgsgatan år 1928

Byggställning och renovering 1978-79
Karin Jansson berättar om hur det var när hon flyttade in 1972 och om renoveringen 1978-79. Läs mer här.

Pålsundsberget
Birgitta Nordelius har hittat information på nätet om Pålsundsberget. Läs mer här.

« Tillbaka


pdf Årsredovisning 2017 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2017 (pdf)
pdf Årsredovisning 2016 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2016 (pdf)
pdf Våra stadgar (pdf)

Aktuell styrelse

Angélica Björkenrud, Ordförande,
tel: 070-1682380
Daniel Carlberg, Kassör,
tel: 08-7838843
Anders Frank, Sekreterare,
tel: 0761-604141
Ola Birkeland, Styrelsemedlem,
tel: 070-3048457
Bengt Forssell, Styrelsemedlem,
tel: 070-396 97 27
Emma Hermansson, Styrelsemedlem,
tel: 070-8880207
Saga Adéus, Styrelsemedlem,
tel: 0709-987712
Lena Svensson, Styrelsemedlem,
tel: 070-654 35 22
Ramon Wyss, Styrelsemedlem,
tel: 070-2308210

Styrelsens fördelning av ansvarsområden

arbetsgrupper
» Arbetsgrupper i föreningen Kontakta oss
Frågor och synpunkter rörande vårt hus kan med fördel lämnas i vår föreningsbrevlåda
på bottenvåningen i 1A.

E-mailadress:
info@stamjarnet.se

Gatuadress:
Brf STÄMJÄRNET
Varvsgatan 1A
117 29 Stockholm

(Ja, det ska vara stora bokstäver i STÄMJÄRNET för det är så namnet är registrerat.)

Fastighet
Stämjärnet 2

Organisationsnummer
716422-1249