Brf StämjärnetHuset

Fastighetsinfo Tvättstugan
Tvättstugan finns i källaren i port Varvsgatan 1A. Tvättid reserveras på bokningstavlan med en särskild nyckel. Tvättid som ej påbörjats inom en halvtimme efter starttid blir fri att utnyttjas för andra.

PalsundsparkenIbland så uppstår det fel på maskinerna i tvättstugan, men vi kan hjälpas åt att minimera dessa. Ett av de vanligaste felen är stålbyglar till behåar som fastnar i maskinen och därmed orsakar stor skada och höga reparationskostnader. Ett bra sätt att undvika dessa skador är att använda tvättpåsar. Kostnaden för en påbörjad timme som en reparatör är hos oss kostar 750 kronor.

Ibland kan facket för sköljmedlet bli vattenfyllt pga stopp i ett litet rör som sitter i facket, det kan du själv på ett enkelt sätt åtgärda själv genom att ta bort det och spola vatten igenom det.

Inga husdjur i tvättstugan pga. allergi hos boende.

Om det blir något fel på maskinerna så ring felanmälan tel: 08-617 76 00. Slutligen lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den.

TV och Bredband
Huset har infrastruktur installerad från två leverantörer: Comhem och Ownit.
Comhem:
För info. om digital-TV, bredband och telefoni kontakta dem på www.comhem.se eller 0771-550000.
Ownit:
Höghastighetsnät som installerats i alla lägenheter under våren 2015. Upp till 100 Mb/s till varje lägenhet ingår som del i månadsavgiften. För info. ta kontakt med Ownit på info@ownit.se eller tel. 08-52507300. Inför installationen tog vi fram de vanligaste frågorna och svaren om vårt höghastighetsnät.

Bilparkering
Bilar får ej parkeras på Brf Stämjärnets tomt eller i parken. Vi har slutit avtal med ett privat parkeringsbolag, Stockholm parkering som har rätt att bötfälla felparkerade bilar på tomten. I parken är det Stockholms Gatu- och Fastighetskontor som delar ut böterna.
För felparkering i park ring : 651 00 00
För felparkering på tomt ring : 772 96 70

Cykelparkering
Det finns cykelställ på gården och cykelförråd med ingång intill Varvsgatan 1A. För vinterförvaring uppmanas alla att förvara cykeln i cykelförrådet alternativt på vinden i avsedda krokar i taket. Detta gäller även cyklar som inte används. Inför varje höststädning gör vi en genomgång av alla cyklar då alla ombedes att märka upp sin cykel med namn och lägenhetsnummer. Cyklar som inte märks upp, får en lapp om att de kommer att rensas ut vid efterkommande års höststädning om de inte tills dess har försetts med namn och lägenhetsnummer.

Barnvagnsparkering och annat som t.ex. pulkor
Barnvagnar ställs i cykelförrådet eller på gården. De ska inte stå i trapphusen pga av brandrisken. Liksom för cyklar gör vi varje år en genomgång och inför varje höststädning ombedes alla att märka upp sin barnvagn eller annat med namn och lägenhetsnummer. Det som inte märks upp, får en lapp om att det kommer att rensas ut vid efterkommande års höststädning om det inte tills dess har försetts med namn och lägenhetsnummer.

Gårdsskötsel
Företaget Två smålänningar sköter tillsyn av gården vid förutbestämda datum och städar vid behov. Träd och buskar klipps på våren efter beställning av gårdsgruppen. Två smålänningar sköter även sandning och snöröjning vintertid. Det finns en liten grön sandlåda på gården om du anser att det behövs sandas extra. Kontakta gårdsgruppen om du har synpunkter på gårdsskötsel och idéer om förbättringar.

Vi har varje vår och höst en städdag i huset som vi oftast kombinerar med korvgrillning.

Hissar
Hissarna sköts av Trygga Hiss genom regelbundna servicebesök 4 ggr/år samt jourtjänst vid behov. Kontakta de vid problem, tel: 08-7989200. Besiktningen av hissarna utförs årligen av det auktoriserade besiktningsföretaget Inspecta.

Husdjur
För allas trivsel uppmanas alla djurägare att hålla ordning på och plocka upp efter djuren. Djurägare ska också se till att djuren ej håller till i sandlåda eller trapphus. Förbjudet att ha lösa hundar på innergård och i parken.

Skadedjur
Föreningen har ett serviceavtal med Anticimex som hjälper till med sanering. Vid problem kontakta Anticimex tel: 08- 19 00 30.

Soprum
Våra hushållssopor skall sorteras så långt som möjligt. Detta för att medverka till en bättre miljö och för att minska avfallskostnaderna för föreningen.

Det här kan du lämna i soprummet:

 • Hushållssopor
  När du lägger i din soppåse, se till att locket på kärlet går att stänga, så slipper vi den värsta soplukten.
 • Glas (färgat och ofärgat)
 • Metallförpackningar (ursköljda)
 • Kartong och wellpapp
  (OBS! Vik ihop och platta till kartonger, eftersom vi betalar avgiften efter volym)
 • Hårdplast
 • Tidningar
 • Kläder
 • Batterier
 • Elprodukter
 • Glödlampor.
 • Grovsopor, mindre föremål som får plats i avsedd behållare. Även för grovsoporna betalar vi avgift efter volym, så vik och pressa ihop så mycket du kan innan du slänger.
Det här kan du inte lämna i soprummet:
 • Kyl- och frysskåp
 • Färgburkar, spackel, lim och liknande
 • Kemikalier
 • Bilbatterier
  Dessa produkter anses miljöfarliga och du ansvarar själv för att de lämnas in på miljöstation.
 • Byggavfall inklusive byggpapp
 • Möbler (större)
  Ett tips istället för att slänga - sälj på nätet eller hör med Myrorna om de vill ha.

Fyndhylla
Har du en pryl eller bok, som du har tröttnat på, men som du tror att någon annan skulle kunna ha glädje av? Ställ den i fyndhyllan i soprummet och se hur snart den hittar ett nytt hem!

Tänk på!
Det är ditt eget likaväl som vårt gemensamma soprum och det är upp till oss som bor här att se till att det fungerar, är fint och välstädat.

Städning
Städning av trapphusen sköts av Söder om söder. En gång per vecka städas både portar och trapphus. Mattorna byts ut var 14:e dag vintertid. Källaren torkas 2 gånger per månad. Klagomål eller synpunkter på städningen meddelas till styrelsen, som har kontakt med städfirman.

Trapphus
Trappuppgångarna ska hållas fri av utrymningskäl, för att minimera brandrisk samt för att underlätta städningen. Barnvagnar, pulkor och annat får absolut ej stå i trapphuset pga. brandrisk och utrymningsskäl.

Vinden
Varje lägenhet har ett eget vindsförråd märkt med lägenhetens nr på dörren. Det finns ett gemensamhetsförråd längst bort i uppgången Pålsundsparken 12. I detta förråd finns föreningens gemensamma saker,vi kan även placera våra privata skrymmande grejer där under tre månader, märk upp med namn och datum. Portkoden är koden till kodlåset. Ställ inget i gångarna, allt som står utanför föråden kommer att behandlas som sopor.

« Tillbaka


pdf Årsredovisning 2017 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2017 (pdf)
pdf Årsredovisning 2016 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2016 (pdf)
pdf Våra stadgar (pdf)

Aktuell styrelse

Angélica Björkenrud, Ordförande,
tel: 070-1682380
Daniel Carlberg, Kassör,
tel: 08-7838843
Anders Frank, Sekreterare,
tel: 0761-604141
Ola Birkeland, Styrelsemedlem,
tel: 070-3048457
Bengt Forssell, Styrelsemedlem,
tel: 070-396 97 27
Emma Hermansson, Styrelsemedlem,
tel: 070-8880207
Saga Adéus, Styrelsemedlem,
tel: 0709-987712
Lena Svensson, Styrelsemedlem,
tel: 070-654 35 22
Ramon Wyss, Styrelsemedlem,
tel: 070-2308210

Styrelsens fördelning av ansvarsområden

arbetsgrupper
» Arbetsgrupper i föreningen Kontakta oss
Frågor och synpunkter rörande vårt hus kan med fördel lämnas i vår föreningsbrevlåda
på bottenvåningen i 1A.

E-mailadress:
info@stamjarnet.se

Gatuadress:
Brf STÄMJÄRNET
Varvsgatan 1A
117 29 Stockholm

(Ja, det ska vara stora bokstäver i STÄMJÄRNET för det är så namnet är registrerat.)

Fastighet
Stämjärnet 2

Organisationsnummer
716422-1249