Brf. Stämjärnet
Brf StämjärnetHuset

balkongbygge
Om balkongbygget 2009

Här hittar du historien om balkongerna inåt gården som byggdes under 2009. Balkonggruppen har sedan 2001 undersökt möjligheten att bygga balkonger för de som önskar. Efter flera turer med överklaganden beviljades bygglov för balkonger 2007.

12 juni 2007 hölls ett informationsmöte för föreningens medlemmar. Anteckningar från det mötet finns här.

16 januari 2008 hölls en extrastämma angående medlemmarnas vilja att verkligen bygga de balkonger som beviljats i bygglovet. En stor majoritet av medlemmarna ansåg att de ska byggas.

19 juni 2008 godkände Hyresnämnden att 21 balkonger kan byggas in mot gården.

I september 2008 var alla bygglov godkända och giltiga och föreningen har anlitat WMP Balkong som entreprenör för bygget. Varje enskild medlem kommer att teckna avtal direkt med dem. Ungefärlig kostnad per balkong blir 100 000 kr inklusive moms. Viss variation kommer det att bli beroende av val av dörrar och element. De som bygger balkong kommer att få en avgiftshöjning på ca 50 kronor/månad för att täcka framtida renoveringsbehov.

25 september 2008 hölls ett informationsmöte för alla balkongbyggare. Mötet följdes av besök av WMP Balkong för mätningar i respektive lägenhet samt för att ta upp beställning av val av dörrar och element. De val som skulle göras beskrivs av WMP här. WMP har efter mötet skickat hem kontrakt till varje balkongbyggare, som skriver under sin egen beställning.
Inbjudan till mötet inklusive kontaktuppgifter till WMP hittar du här.

29 december 2008 började WMP att bära in byggställningar på gården. Ställningarna behövs för att kunna komma åt att gjuta in de balkar som balkongerna ska sättas fast på. Balkarna för en balkong kommer ta ca en dag att gjuta och ställningarna beräknas därmed stå uppställda i ca en månad.

12 januari 2009 inleddes bygget med förberedande VVS-arbeten.

Så här såg tidplanen för arbetet ut:
Vecka.......2: Ställningsmontering börjar.
Vecka.......3: VVS-arbetena startar och pågår hela veckan.
Vecka....3-4: Bilning samt gjutning påbörjas.
Vecka....7-8: Bilning och gjutnig slutföres samt nedmontering av ställning.
Vecka...8-10: Montering av plattor samt räcken.
Vecka.... .10: Etablering av snickare samt start av dörrmontering.
Vecka 15-16: Arbetet slutförs - klart för besiktning.

31 mars 2009 var balkongbygget så gott som klart.

8 april 2009 hölls slutbesiktning av det utförda arbetet och ett protokoll med besiktningsanmärkningar skrevs.

17 maj 2009 återlämnades de nycklar som WMP haft tillgång till för att kunna komma in i lägenheterna.

Instruktioner för hur du ska ta hand om dina nya balkongdörrar hittar du här.

Sammanhållande i balkonggruppen var Per Thorstensson. I gruppen ingick även Thomas Lindholm, Per Lusth och Christian Rausch.

pdfBygglov(pdf)
pdfÖversiktsritning(pdf)
pdfRitning fasad A(pdf)
pdfRitning fasad B(pdf)
pdfRitning fasad C(pdf)
pdfRitning balkong(pdf)

WMP Beskrivning val av dörr och element(doc)

Bilder från balkongbygget 2009
Här är bilder från 20 februari 2009 då balkongernas golvplattor lyftes på plats med lyftkran.
» Bilder från balkongbygget
pdf Årsredovisning 2018 med Revisionsberättelse (pdf)
pdf Årsredovisning 2017 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2017 (pdf)
pdf Våra stadgar (pdf)

Aktuell styrelse

Angélica Björkenrud, Ordförande,
tel: 070-16 82 380
Simon Rose, Kassör,
tel: 070-657 01 31
Helene Adéus, Sekreterare,
tel: 072-720 06 33
Emma Hermansson, Styrelsemedlem,
tel: 070-888 02 07
Ramon Wyss, Styrelsemedlem,
tel: 070-230 82 10
Ulrika Talenti, Styrelsemedlem,
tel: 076-024 75 45

Styrelsens fördelning av ansvarsområden

arbetsgrupper
» Arbetsgrupper i föreningen Kontakta oss
Frågor och synpunkter rörande vårt hus kan med fördel lämnas i vår föreningsbrevlåda
på bottenvåningen i 1A.

E-mailadress:
info@stamjarnet.se

Gatuadress:
Brf STÄMJÄRNET
Varvsgatan 1A
117 29 Stockholm

(Ja, det ska vara stora bokstäver i STÄMJÄRNET för det är så namnet är registrerat.)

Fastighet
Stämjärnet 2

Organisationsnummer
716422-1249