Brf StämjärnetHuset
Arbetsgrupper Arbetsgrupper har bildats för frågor gällande skötsel, trivsel och förändringar i vårt hus. Åtgärder och investeringar som kostar pengar beslutas av styrelse efter förslag och information från arbetsgrupperna.

Lokalgruppen
Bildades i november 2013 med syfte att se över hur föreningen på bästa sätt kan använda och utveckla husets lokaler. Kontaktperson är Tomas Boijsen.

Höghastighetsnätsgruppen
Bildades i november 2013 med syfte att se över husets infrastruktur för bredband/höghastighetsnät. Kontaktperson är Ramon Wyss.

Balkonggruppen 2009
För byggandet av balkonger inåt gården 2009 var följande med i balkonggruppen: Sammanhållande i balkonggruppen var Per Thorstensson. I gruppen ingick även Thomas Lindholm, Per Lusth och Christian Rausch.

Balkonggruppen 2014
För byggandet av ytterligare två balkonger utåt Riddarfjärden 2014 så är Elenor Nyman kontaktperson.

Hemsida
Daniel Carlberg: webbansvarig@stamjarnet.se

Festgruppen
Ella Zetterholm, 08-84 87 93
Ann-Kathrine Svensson, 08-720 52 07, 073-9672427
Hillevi Lundgren, 08-668 94 69

Trädgårdarna
Planterar, rensar och vattnar.

» Innergården
Ann-Kathrine Svensson, 08-720 52 07, 073-9672427, kathrine.svensson@swipnet.se

» Gården mot Pålsundsparken
Cecilia Wästerlid


« Tillbaka

pdf Årsredovisning 2017 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2017 (pdf)
pdf Årsredovisning 2016 (pdf)
pdf Revisionsberättelse 2016 (pdf)
pdf Våra stadgar (pdf)

Aktuell styrelse

Angélica Björkenrud, Ordförande,
tel: 070-1682380
Daniel Carlberg, Kassör,
tel: 08-7838843
Anders Frank, Sekreterare,
tel: 0761-604141
Ola Birkeland, Styrelsemedlem,
tel: 070-3048457
Bengt Forssell, Styrelsemedlem,
tel: 070-396 97 27
Emma Hermansson, Styrelsemedlem,
tel: 070-8880207
Saga Adéus, Styrelsemedlem,
tel: 0709-987712
Lena Svensson, Styrelsemedlem,
tel: 070-654 35 22
Ramon Wyss, Styrelsemedlem,
tel: 070-2308210

Styrelsens fördelning av ansvarsområden

arbetsgrupper
» Arbetsgrupper i föreningen Kontakta oss
Frågor och synpunkter rörande vårt hus kan med fördel lämnas i vår föreningsbrevlåda
på bottenvåningen i 1A.

E-mailadress:
info@stamjarnet.se

Gatuadress:
Brf STÄMJÄRNET
Varvsgatan 1A
117 29 Stockholm

(Ja, det ska vara stora bokstäver i STÄMJÄRNET för det är så namnet är registrerat.)

Fastighet
Stämjärnet 2

Organisationsnummer
716422-1249